3 akhlak yang paling mulia ialah 1. menegur sapa orang-orang yang memutus silaturrahim kepada kita 2. saling memberi kepada orang yang kikir sekalipun kepada kita 3. memaafkan orang yang telah berbuat salah :-)